» question » هزینه روش‌های ارسال با اشتراک دیجی‌پلاس چقدر است؟

هزینه روش‌های ارسال با اشتراک دیجی‌پلاس چقدر است؟

۲۳ مرداد ۱۴۰۱

اعضای دیجی‌پلاس می‌توانند به ازای هر ماه اشتراک، چهار ارسال رایگان بر روی مرسوله های عادی که مبلغ آن‌ها کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است، داشته باشند. ارسال رایگان هر مرسوله با توجه به روش ارسال آن متفاوت می باشد و در برخی روش های ارسال امکان استفاده از “سرویس ارسال رایگان” دیجی پلاس وجود ندارد.  

×