برچسب زده شده با: شورای اسلامی شهر دزفول

جلوی انتقال نیرو از شهرداری گتوند به شهرداری دزفول گرفته شد

جلوی انتقال نیرو از شهرداری گتوند به شهرداری دزفول گرفته شد

۰۸ آبان ۱۴۰۲۰

محمدحسن پرآور در یکصد و نود و چهارمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول گفت: براساس ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها از شهردار دزفول پیرامون جذب نیرو به این شهرداری بدن اطلاع و موافقت شورا از شهردار دزفول طرح سوال دارم. وی افزود: با توجه به مذاکرات متعدد با حضور شهردار مقرر شد به دلیل مازاد نیروی انسانی در شهرداری دزفول از بکارگیری نیروی جدید به هر عنوان جز در شرایط خاص و جذب نیروی متخصص […]

×